SI-järjestelmä

Tältä SI-järjestelmät-sivulta löydät seuraavat SI-järjestelmään liittyvät sisällöt:

PerussuureetJohdannaissuureetPerusyksiköiden määritelmätLisäyksikötKerrannaisyksiköt

SI-järjestelmän perussuureet

Perussuureeksi kutsutaan niitä seitsemää suuretta, joista kaikki muut suureet voidaan tavalla tai toisella johtaa. Perussuureiksi on valittu suureet matka, massa, aika, sähkövirta, lämpötila, ainemäärä ja valovoima.

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön tunnus
pituusl, s, x, r, jne.metrim
massamkilogrammakg
aika, kestotsekuntis
sähkövirtaI, iampeeriA
lämpötilaTkelvinK
ainemääränmoolimol
valovoimaIvkandelacd

SI-järjestelmän johdannaissuureet

Johdannaissuure on suure, eli jonkin asian tai esineen mitattava ominaisuus, joka voidaan määritellä perussuureiden yksinkertaisten laskutoimitusten kuten tulon, osamäärän ja murtopotenssien avulla. Alta löydät johdannaissuureita jaoteltuna sen perussuureen mukaan, josta johdannaissuure on johdettu.

Pituudesta johdetut suureet

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön nimiTunnus perusyksiköillä
pinta-alaAneliömetrim2m2
tilavuusVkuutiometrim3m3
tasokulmaφradiaaniradm·m-1
avaruuskulmaφ, Ωsteradiaanisrm2·m-2
taittovoimakkuusDdioptriadioptria, dptm-1

Ajasta ja nopeudesta johdetut suureet

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön nimiTunnus perusyksiköillä
nopeusvmetriä sekunnissam/sm·s-1
kiihtyvyysametriä sekunnissa toiseenm/s2m·s-2
taajuusfhertsiHzs-1
kulmanopeusωradiaania sekunnissarad/sm·m-1s-1 = s-1
kulmakiihtyvyysαradiaania neliösekunnissarad/s2m·m-1s-2 = s-2

Massasta, pituudesta ja ajasta johdetut suureet

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön tunnusTunnus perusyksiköilläTunnus johd.yksiköillä
voimaFnewtonNkg·m·s-2
energiaEjouleJkg·m2s-2Nm
paineppascalPakg·m-1s-2N/m2
tehoPwattiWkg·m2s-3J/s

Nimettyjä johdannaisyksiköitä

Moni yleisesti käytetty yksikkö on nimetty niiden käytön helpottamiseksi. Seuraavasta taulukosta löydät tällaiset yksiköt suureittain.

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön tunnusMuilla yksiköillä ilmaistuna
lämpötilaTcelsiusasteK
taajuusfhertsiHz1/s
tasokulmaαradiaanirad
avaruuskulmaΩsteradiaanisr
voimaFnewtonkg·m/s2 (= J/m)
paineppascalPakg / (m·s2) (= N/m2)
jännityss, σpascalPakg / (m·s2) (= N/m2)
kimmokerroinE, YpascalPakg / (m·s2) (= N/m2)
energiaE, WjouleJkg·m²/s² (= N·m = W·s)
sulamislämpöQsjouleJkg·m²/s² (= N·m = W·s)
höyrystymislämpöQhjouleJkg·m²/s² (= N·m = W·s)
tehoPwattiWkg·m2 / s3 (= V·A= J/s )
lämpövirtaH, Φ, FwattiWkg·m2 / s3 (= V·A= J/s )
pätötehoPwattiWkg·m2 / s3 (= V·A= J/s )
loistehoQvarivarkg·m2 / s3 (= V·A= J/s )
näennäistehoSvolttiampeeriVAkg·m2 / s3 (= V·A= J/s )
Sähköoppi
jänniteUvolttiVkg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C)
sähköinen potentiaaliVvolttiVkg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C)
sähkömotorinen voimaEvolttiVkg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C)
resistanssiRohmiΩkg·m2 / (s3·A2) (=V/A)
reaktanssiXohmiΩkg·m2 / (s3·A2) (=V/A)
impedanssiZohmiΩkg·m2 / (s3·A2) (=V/A)
konduktanssiGsiemensSs3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V)
transkonduktanssigmsiemensSs3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V)
suskeptanssiBsiemensSs3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V)
admittanssiYsiemensSs3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V)
Sähkövaraus
sähkövarausQcoulombiCA·s
sähkövuoΨcoulombiCA·s
kapasitanssiCfaradiFs4 A2 / (kg m2) (= A·s/V = C/V)
Magnetismi
magneettivuo, käämivuoΦweberWbkg·m2 / (s2·A) (= V·s)
magneettisen navan voimakkuuspweberWbkg·m2 / (s2·A) (= V·s)
induktanssiLhenryHkg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A)
keskinäisinduktanssiMhenryHkg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A)
permeanssiΛhenryHkg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A)
magneettivuon tiheysBteslaTkg / (s2·A) (= V·s/m2 = Wb/m2)
Valo-oppi
valovirtaΦluumenlmcd·sr
valaistusvoimakkuusEluksilxcd·sr / m2 (= lm/m2)
Säteily
radioaktiivisuusAbecquerelBq1/s
absorboitunut annosDgrayGy(= J/kg)
kermaKgrayGy(= J/kg)
ekvivalenttiannosHsievertSv(= J/kg)
Kemia
katalyyttinen aktiivisuuszkatalkatmol/s

Perusyksiköiden määritelmät

Metri
Metrin tunnus on m ja sen määritelmän perustana on tyhjiössä etenevän valon nopeuden c kiinteä lukuarvo 299 792 458, kun yksikkönä on m/s ja kun sekunnin määritelmän perustana on Δν Cs.

Kilogramma
Kilogramman tunnus on kg ja sen määritelmän perustana on Planckin vakion h kiinteä lukuarvo 6,626 070 15 × 10−34, kun yksikkönä on J∙s eli kg∙m2∙s−1ja kun metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat c ja Δν Cs.

Sekunti
Sekunnin tunnus on s ja sen määritelmän perustana on cesium 133 -atomin häiritsemättömän perustilan ylihienorakennesiirtymää vastaavan taajuuden Δν Cs kiinteä lukuarvo 9 192 631 770, kun yksikkönä on Hz eli s−1.

Ampeeri
Ampeerin tunnus on A ja sen määritelmän perustana on alkeisvarauksen e kiinteä lukuarvo 1,602 176 634 × 10−19, kun yksikkönä on C eli A∙s ja kun sekunnin määritelmän perustana on Δν Cs.

Kelvin
Kelvinin tunnus on K ja sen määritelmän perustana on Boltzmannin vakion k kiinteä lukuarvo 1,380 649 × 10−23, kun yksikkönä on J∙K−1 eli kg∙m2∙s−2∙K−1 ja kun kilogramman, metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat hc ja Δν Cs.

Mooli
Moolin tunnus on mol. Yksi mooli sisältää täsmälleen 6,022 140 76 × 1023 perusosasta. Tämä luku on Avogadron vakion N A kiinteä lukuarvo, jonka yksikkönä on mol−1, ja sitä kutsutaan nimityksellä Avogadron luku.

Kandela
Kandelan tunnus on cd ja sen määritelmän perustana on 540 × 1012 Hz:n taajuisen yksivärisen säteilyn valotehokkuuden K cd kiinteä lukuarvo 683, kun yksikkönä on lm∙W−1 eli cd∙sr∙W−1 eli cd∙sr∙kg−1∙m−2∙s3 ja kun kilogramman, metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat hc ja Δν Cs.

Määritelmät alkuperäisessä lähteessään: Finlex / Vna mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lisäyksiköt

Varsinaisten yksikköjen lisäksi on käytössä myös perinteisiä yksikköjä erityisaloille ja arkiseen käyttöön.

Mitattava suureSuureen tunnusYksikön nimiYksikön tunnusMuilla yksiköillä ilmaistuna
pituussmeripeninkulmampk1852 m
astronominen yksikköAU0,1495979 · 1012 m
parsekpc30,85678 · 1015 m
korkeusjalka0,3048 m
pinta-alaAaaria100 m2
hehtaariha10 000 m2
aikatminuuttimin60 s
tuntih60 min (3600 s)
vuorokausid24 h (86 400 s)
tilavuusVlitraL, l1 dm3 = 1/1000 m3
massamtonnit1000 kg
atomimassayksikköu1,6605402 · 10−27 kg
painepbaaribar100 000 Pa, 10 N/cm2
verenpaineelohopeamillimetrimm Hg133,322 Pa
energiaE, WelektronivolttieV1,6021773 · 10−19 J
tasokulmaαsekunti1/60′
minuutti1/60° = 60″
aste°60′ = 3 600″ = π/180 rad
logaritmiset suhdesuureetdesibeli ja belidB, B
neperiNp
Akustiikka
äänitehotasoLWdesibeli ja belidB, B
äänenpainetasoLPdesibeli ja belidB, B
Säteily
absorboitunut annosDradrad0,01 Gy
ekvivalenttiannosHremrem0,01 Sv

SI-järjestelmän kerrannaisyksiköt

NimitysLyhenneSuuruusKymmenpotenssi
kvettaQkvintiljoonakertainen1030
ronnaRtuhatkvadriljoonakertainen1027
jottaYkvadriljoonakertainen1024
tsettaZtuhattriljoonakertainen1021
eksaEtriljoonakertainen1018
petaPtuhatbiljoonakertainen1015
teraTbiljoonakertainen1012
gigaGmiljardikertainen109
megaM·1000000, miljoonakertainen106
kilok·1000, tuhatkertainen103
hehtoh·100, satakertainen102
dekada·10, kymmenkertainen101
perusyksikkö
desid1/10 (0,1), kymmenesosa10-1
senttic1/100 (0,01), sadasosa10-2
millim1/1000 (0,001), tuhannesosa10-3
mikroµ1/1000000 (0,000001), miljoonasosa10-6
nanonmiljardisosa10-9
pikopbiljoonasosa10-12
femtoftuhannesbiljoonasosa10-15
attoatriljoonasosa10-18
tseptoztuhannestriljoonasosa10-21
joktoykvadriljoonasosa10-24
rontortuhanneskvadriljoonasosa10-27
kvektoqkvintiljoonasosa10-30

SI-yksiköiden kirjoitussäännöistä

Tunnukset kirjoitetaan pienaakkosin, paitsi jos yksikön nimi on johdettu erisnimestä, jolloin tunnuksen alkukirjaimena on suuraakkonen. Yksikön nimessä isoa alkukirjainta ei kuitenkaan käytetä (jollei se aloita virkettä). Esimerkiksi paineen mittayksikön tunnus on Pa (keksijä Blaise Pascalin mukaan), mutta yksikön nimi on pascal. Poikkeuksellisesti litran tunnus voidaan kirjoittaa paitsi pienaakkosella (l) myös suuraakkosella (L), jos halutaan varmistaa, ettei se sekaannu numeroon 1 tai suuraakkoseen I.

Mittayksikön tunnusta ei koskaan kursivoida, vaikka se esiintyisi keskellä muuten kursivoitua tekstiä. Sen sijaan aina kursiivilla kirjoitetaan SI-järjestelmän suureiden tunnukset, kuten ajan tunnus t ja massan tunnus m. Kursivoitu tunnus tarkoittaa siis eri asiaa kuin kursivoimaton: s = sekunti, mutta s = matka.

Lähteet: Wikipedia – Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, Johdannaissuure