Veden lämmitysenergialaskuri

Tällä laskurilla lasket, kuinka paljon energiaa veden lämmittäminen vaatii. Laskuri havainnollistaa hyvin esimerkiksi omakotitalon omistajalle käyttöveden lämmityksen aiheuttamia kustannuksia. Tyypillinen lämminvesivaraajan tilavuus on 300 litraa ja tavoitelämpötila esimerkiksi 65 °C. Voit vaihtaa kaikkia lähtöarvoja ja laskuri kertoo tuloksia jokaisen muutoksen jälkeen.

Oliko tämä laskuri hyödyllinen?

Miten lämpöenergian tarve lasketaan?

Veden lämmittämiseen tarvittavan energian määrään vaikuttavat veden määrä, lämpötilan muutos sekä veden ominaislämpökapasiteetti, joka on vakio. Jos haluat laskea esimerkiksi, kuinka paljon energiaa kuluu 50 litran vesimäärän lämmittämiseen 10 °C lämpötilasta kiehuvaksi, lasketaan se seuraavasti:
Veden ominaislämpökapasiteetti c = 4,19 kJ / kg °C (eli yksi kilo vettä sitoo 4,19 kJ energiaa lämmetessään yhden lämpöasteen)
Veden massa = 50 kg
Lämpötilan muutos = 90 °C
Näillä saadaankin jo laskettua energian määrä seuraavasti:
E = c · m · ΔT = 4,19 kJ / kg °C ·  50 kg ·  90 °C = 18855 kJ
Koska yksi Wh on 3600 joulea, lopputulos voidaan muuttaa tutumpaan muotoon kilowattitunneiksi (kWh) jakamalla tulos 3600:lla:
18855 / 3600 = 5,2375 kWh
Vesimäärän lämmittäminen vaatii siis hieman yli viisi kilowattituntia energiaa. Huomaathan, että tässä ei huomioida hyötysuhdetta, lämpöhäviöitä ynnä muuta. Todellinen energiantarve on siis enemmän tai vähemmän suurempi, riippuen laitteistosta ja olosuhteista.