Excel Englanti-Suomi-sanakirja

Tästä löydät Microsoft Excel-ohjelmiston yli 500 funktiota kuvauksineen suomeksi ja englanniksi. Löydät taulukosta nopeasti haluamasi komennot syöttämällä funktion suomeksi tai englanniksi alla olevaan hakukenttään. Joidenkin funktioiden vieressä on Excel-versio, jonka yhteydessä funktio on julkaistu. Tällaiset komennot eivät todennäköisesti toimi mainittua vanhemmissa versioissa.

Tiedot on tarkistettu viimeksi helmikuussa 2024, mutta jos huomaat jonkin puutteen tai parannusehdotuksen, kommentoi juttua sivun alalaidan lomakkeella!

Microsoftin omat luettelot funktioista löydät englanniksi täältä. Palvelussa ei voi hakea käännösvastinetta.

Excel Suomi-Englanti

wdt_ID SUOMI ENGLANTI VERSIO KUVAUS
1 ACOS ACOS Palauttaa luvun arkuskosinin.
2 ACOSH ACOSH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.
3 ACOT ACOT 2013 Palauttaa luvun arkuskotangentin.
4 ACOTH ACOTH 2013 Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.
5 AIKA_ARVO TIMEVALUE Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.
6 AIKA TIME Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.
7 AINUTKERTAISET.ARVOT UNIQUE 365 Palauttaa luettelon tai alueen yksilöllisten arvojen luettelon.
8 ALUEET AREAS Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.
9 AMORDEGRC AMORDEGRC Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.
10 AMORLINC AMORLINC Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.
11 ANNA LET 365 Määrittää nimiä laskutoimitusten tuloksille.
12 ARABIA ARABIC 2013 Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi.
13 ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT 365 Palauttaa tekstiarvojen matriisin mistä tahansa määritetystä alueesta.
14 ARVO VALUE Muuntaa tekstiargumentin luvuksi.
15 ARVO.TEKSTIKSI VALUETOTEXT 365 Palauttaa minkä tahansa määritetyn arvon tekstin.
16 ARVON.MUKAAN RANK Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.
17 ARVON.MUKAAN.KESKIARVO RANK.AVG 2010 Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.
18 ARVON.MUKAAN.TASAN RANK.EQ 2010 Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.
19 ASC ASC Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.
20 ASIN ASIN Palauttaa luvun arkussinin.
21 ASINH ASINH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.
22 ASTEET DEGREES Muuntaa radiaanit asteiksi.
23 ATAN ATAN Palauttaa luvun arkustangentin.
24 ATAN2 ATAN2 Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.
25 ATANH ATANH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.
26 BAHTTEKSTI BAHTTEXT Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.
27 BEETA.JAKAUMA BETA.DIST 2010 Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
28 BEETA.KÄÄNT BETA.INV 2010 Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
29 BEETAJAKAUMA BETADIST Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
30 BEETAJAKAUMA.KÄÄNT BETAINV Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
31 BESSELI BESSELI Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).
32 BESSELJ BESSELJ Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).
33 BESSELK BESSELK Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).
34 BESSELY BESSELY Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).
35 BINDES BIN2DEC Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.
36 BINHEKSA BIN2HEX Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.
37 BINOKT BIN2OCT Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.
38 BINOMI.JAKAUMA BINOM.DIST 2010 Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
39 BINOMI.JAKAUMA.ALUE BINOM.DIST.RANGE 2013 Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä
40 BINOMI.JAKAUMA.NEG NEGBINOM.DIST 2010 Palauttaa negatiivisen binomijakauman
41 BINOMIJAKAUMA BINOMDIST Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
42 BINOMIJAKAUMA.KRIT CRITBINOM Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo
43 BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT BINOM.INV 2010 Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
44 BINOMIJAKAUMA.NEG NEGBINOMDIST Palauttaa negatiivisen binomijakauman.
45 BITTI.EHDOTON.TAI BITXOR 2013 Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.
46 BITTI.JA BITAND 2013 Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.
47 BITTI.SIIRTO.O BITRSHIFT 2013 Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.
48 BITTI.SIIRTO.V BITLSHIFT 2013 Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.
49 BITTI.TAI BITOR 2013 Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.
50 CHIJAKAUMA CHIDIST Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
0 0 ääntä
Oliko tämä sisältö sinulle hyödyllistä?

Kommentoi tai keskustele aiheesta

Seuraa
Ilmoita minulle
guest
2 Kommenttia
Vanhin
Uusin Most Voted
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
Kimmo
Kimmo
10.3.2024 14:37

Kohdassa EPÄTOSI on englanninkielieseen sarakkeeseen tullut virhe po. FALSE (ei EPÄTOSI 🙂

2
0
Voit kommentoida tätä aihetta sivun alareunassax