Lämpölaajenemisen laskuri

Tällä laskurilla lasket, kuinka paljon kappaleen pituus muuttuu lämpötilan muuttuessa. Voit valita kappaleen materiaalin muutamista valmiista vaihtoehdoista tai valita ”Syötä arvo käsin” ja antaa kappaleelle lämpötilakertoimen. Voit valita myös pituuden yksiköt, joka saattaa joissain tapauksissa olla avuksi. Materiaaleista on valittavissa tavanomaisten metallien lisäksi myös ei-metalleja, kuten epoksi, tiili ja betoni.

Keskustele aiheesta

Haluamme kuulla ajatuksesi! Voit keskustella tämän sivun aiheesta keskustelualueellamme. Haluamme parantaa palvelua jatkuvasti, joten kerrothan mielipiteesi tästä sivusta tai jätä parannusehdotus. Voit keskustella rekisteröitymättä tai luoda tunnuksen, jolloin käytössäsi on enemmän ominaisuuksia. Pääset keskusteluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Keskustelualue: Lämpölaajenemislaskuri

Mitä lämpölaajeneminen on?

Lämpölaajeneminen on ilmiö, jossa materiaalit laajenevat tai supistuvat lämpötilan muuttuessa. Pituuden lämpölaajenemisella tarkoitetaan materiaalin pituuden muutosta lämpötilan vaihtuessa. Tämä ilmiö on hyvin yleinen ja sillä on merkittävä vaikutus moniin sovelluksiin, kuten rakennusten suunnitteluun, metallurgiaan ja elektroniikkaan.

Yleisesti ottaen, kun materiaali lämmitetään, sen rakenneosat (molekyylit ja atomit) alkavat värähdellä enemmän. Tämä värähtely lisää materiaalin keskimääräistä etäisyyttä molekyylien tai atomien välillä, mikä johtaa materiaalin ulottuvuuden kasvuun. Vastaavasti, kun materiaali jäähdytetään, sen molekyylit tai atomit vähentävät värähtelyään, mikä aiheuttaa materiaalin supistumisen.
Lämpölaajenemisen määrä riippuu materiaalista ja lämpötilan muutoksesta. Tämä voidaan ilmaista lämpölaajenemiskertoimella, joka kuvaa materiaalin suhteellista pituuden muutosta yhtä lämpötilan muutoksen yksikköä kohti. Lämpölaajenemiskertoimen yksikkö on yleensä 1/K (yksi per kelvin), ja se voi vaihdella eri materiaaleilla.

Esimerkiksi, kun mitataan metallin pituuden lämpölaajenemista, voidaan käyttää kaavaa:
ΔL=Lα⋅ΔT
missä:
ΔL on pituuden muutos,
L on alkuperäinen pituus,
α on materiaalin lämpölaajenemiskerroin, ja
ΔT on lämpötilan muutos.

Tämän kaavan avulla voidaan arvioida, kuinka paljon tietyn materiaalin pituus muuttuu annetun lämpötilan muutoksen perusteella.