Kreikkalaiset aakkoset

Tästä taulukosta löydät kreikkalaiset aakkoset englannin- ja suomenkielisine nimineen. Kirjaimet saattavat olla tarpeen erityisesti matemaattisten aiheiden parissa. Kreikkalaista kirjaimistoa käytetään monenlaisten suureiden ja muuttujien merkitsemiseen.

Nimi suomeksiNimi englanniksiIso kirjainPieni kirjain
alfaalphaΑα
beetabetaΒβ
gammagammaΓγ
deltadeltaΔδ
epsilonepsilonΕε
zeetazetaΖζ
eetaetaΗη
theetathetaΘθ
iootaiotaΙι
kappakappaΚκ
lambdalambdaΛλ
myymuΜμ
nyynuΝν
ksiixiΞξ
omikronomicronΟο
piipiΠπ
rhoorhoΡρ
sigmasigmaΣσ, ς
tautauΤτ
ypsilonupsilonΥυ
fiiphiΦφ
khiichiΧχ
psiipsiΨψ
omega, oomegaomegaΩω