Sudokuopas

Ainoa mahdollinen solu – kahdesta suunnasta

Palaa oppaan etusivulle →

Edellisellä sivulla viimeiseksi esiteltyä esimerkkitapausta voidaan viedä vielä hieman pidemmälle. Melko pian tulee tilanne, että ainoa mahdollinen vaihtoehto täytyy löytää skannaamalla sekä vaaka- että pystyrivejä. Seuraavalla esimerkillä näet, kuinka oikean yläkulman ruudusta etsitään paikka numero 1:lle.

Haluamme siis sijoittaa numeron 1 oikeaan yläruutuun. Numero 1 löytyy jo soluista d1 ja c2, joten näiden ykkösten vaakarivit on pois suljettuja vaihtoehtoja. Oikeassa yläruudussa ainoat vaihtoehdot ovat siis enää g3 ja i3. Koska solussa g4 on jo numero 1, se sulkee pystyrivin kautta pois vaihtoehdon g3. Näin ainoaksi vaihtoehdoksi numerolle1 jää solu i3.

Jo näillä perustekniikoilla selvität jopa keskitason sudokupulmia, mutta jos haluat lukea vielä lisää, rullaile alaspäin.

Ainoa mahdollinen vaihtoehto – useammasta suunnasta

Melko usein törmäät tilanteeseen, jossa ruutuun sopii enää yksi vaihtoehto, mutta tilanteen tunnistaminen vaatii kyseiseen ruutuun liittyvien rivien ja sarakkaiden tarkistamisen. Tässä esimerkissä vasemman keskiruudun soluun b4 sopii vain yksi numero, mutta se täytyy selvittää tutkimalla sekä kyseisestä ruudusta että ruutuun vaikuttavista riveistä ja sarakkeista jo löytyvien numeroiden perusteella.

Kun tutkitaan vasenta keskimmäistä ruutua, huomataan heti, että siitä löytyvät numerot 3, 4, 7 ja 8. Kun aletaan käymään läpi kyseisen ruudun soluja, selvitetään vaihtoehtoja pois sulkemalla, mikä numero soluun voisi tulla. Aloitetaan tutkimaan solua b4.

Soluissa b3 ja b7 on numerot 9 ja 5, joten ne eivät voi olla samalla sarakkeella enää toista kertaa. Samalla rivillä soluissa g4 ja i4 on numerot 1 ja 6, joten b4 ei voi olla myöskään kumpikaan niistä. b4 ei siis ole 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tai 9. Ainoa vaihtoehto on, että b2 on 2.

Tällaista tilannetta ei tietenkään tule jatkuvasti vastaan, mutta tämä kannattaa aina tarkistaa. Peli saattaa jumittaa pitkään etenemättä ja vastaus saattaa olla näin yksinkertainen.

Edistyneempi päättelyketju

Korkeammilla vaikeustasoilla kohtaat pulmia, joiden ratkaisu vaatii pidempiä päättelyketjuja. Tässä yksinkertaisin mahdollinen esimerkki.

Tutkitaan keskimmäistä ruutua ylärivissä, tarkemmin solua d2. Ensivilkaisulla voi vaikuttaa siltä, että soluun ei voida laittaa mitään numeroa, ennen kuin saadaan ympäriltä ratkottua numeroita. Suunnataan kuitenkin katse alarivin keskimmäiseen ruutuun. Sen vieressä solussa c8 on numero 1, jota keskimmäisessä ruudussa ei vielä ole. Ainoat vaihtoehdot ykkösen sijoittamiselle ovat solut e7 ja e9, emme tiedä vielä kumpi. Molemmat vaihtoehdot sulkevat kuitenkin pois vaihtoehdon sijoittaa numero 1 samaan sarakkeeseen e. Kun nyt palataan alkuperäiseen ylärivin ruutuun, voidaan huomata että kun sarake e on ykköseltä pois suljettu, ainoa vaihtoehto sijoittaa numero 1 on solu d2.

Tällaisia päättelyketjuja esiintyy sudokun vaikeammilla tasoilla jatkuvasti. Mitä vaikeammalla tasolla ratkot sudokua, sitä pidempiä ja monimutkaisempia ketjuja kohtaat.