Liikennemerkkitesti: kielto- ja rajoitusmerkit

Kielto- ja rajoitusmerkeillä kielletään tai rajoitetaan tienkäyttäjän toimintaa. Tässä testissä voit kokeilla, kuinka hyvin liikennemerkit ovat hallussa. Kysymyksiä on kymmenen ja kaikkiin vastattuasi saat yhteenvedon oikeista ja vääristä vastauksista.

Kielto- ja rajoitusmerkit

Tässä visassa testataan osaamistasi kielto- ja rajoitusmerkkien kanssa. Kaikki tässä mukana olevat merkit ovat enemmän tai vähemmän tavanomaisia merkkejä.

1 / 10

Mitä tämä merkki tarkoittaa?

2 / 10

Mitä tämä merkki tarkoittaa?

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla ja raitiovaunulla on kielletty. Merkin sivuuttaminen polkupyörällä voidaan sallia lisäkilvellä.

3 / 10

Mitä tämä merkki tarkoittaa?

Merkki sijoitetaan kaikille suljetulle alueelle johtaville teille. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkkiä voidaan käyttää myös liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana pysäytysmerkkinä.

4 / 10

Mitä tällä merkillä kielletään?

Merkillä kerrotaan, että moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo on kielletty.

5 / 10

Mitä tämä merkki rajoittaa?

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun pituuden metreissä. Pituutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon.

6 / 10

Mitä tällä liikennemerkillä kielletään?

Merkillä kielletään nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo. Kielto ei koske ajoa tien varrella olevalle kiinteistölle, jos sille ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä.

7 / 10

Mikä on kielletty?

Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin takseilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Taksiliikenteessä olevan ajoneuvon pysäyttäminen on sallittu vain matkustajien ottamista tai jättämistä varten.

8 / 10

Mikä on kielletty?

Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä.

9 / 10

Mitä tämä merkki tarkoittaa?

Merkillä osoitetaan, että merkillä C32 osoitettu nopeusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisen nopeusrajoituksen piiriin.

10 / 10

Mitä tällä merkillä kielletään?

Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaminen kuorma-autolla.

Dein Ergebnis ist

Die durchschnittliche Punktzahl ist 69%

0%

Mitä mieltä olit tästä visasta?

Kiitos!

← Palaa liikennemerkkien etusivulle