Liikennemerkit

Tältä sivulta löydät yli 360 erilaista liikennemerkkiä. Jokaiselle liikennemerkille on kerrottu niiden virallinen nimi ja tarvittaessa lyhyt selite kunkin käyttötarkoituksesta. Voit myös harjoitella liikennemerkkiosaamistasi liikennemerkkivisoilla.

Liikennemerkit on jaettu yhdeksään eri kategoriaan, ja voitkin selailla merkkejä kategoriakohtaisesti tai tarkastella kaikkia liikennemerkkejä kerralla.

Liikennemerkkivisat

Varoitusmerkit

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Varoitusmerkki on sijoitettava siten, että tiekäyttäjällä on aikaa toimia merkillä osoitetulla tavalla. Varoitusmerkki on sijoitettava ajoradan oikealle puolelle tai sen yläpuolelle. Erityisestä syystä merkki voidaan sijoittaa lisäksi ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle.

Katso varoitusmerkit

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit on sijoitettava ajoradan tai sen osan oikealle puolelle. Erityisestä syystä merkki voidaan lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Pyörätiellä merkki on sijoitettava tien oikealle puolelle.

Katso etuajo-oikeus- ja väistämismerkit

Kielto- ja rajoitusmerkit

Kielto- ja rajoitusmerkeillä kielletään tai rajoitetaan tienkäyttäjän toimintaa.

Kielto- ja rajoitusmerkit on sijoitettava ajoradan tai sen osan oikealle puolelle. Erityisestä syystä merkki voidaan sijoittaa lisäksi ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Pyörätiellä merkki on sijoitettava tien oikealle puolelle. Kielto- ja rajoitusmerkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä opastusmerkissä.

Katso kielto- ja rajoitusmerkit

Määräysmerkit

Määräysmerkillä määrätään tienkäyttäjä toimimaan merkin osoittamalla tavalla.

Katso määräysmerkit

Sääntömerkit

Sääntömerkillä annetaan tienkäyttäjille sääntö tai osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan.

Katso sääntömerkit

Opastusmerkit

Tienkäyttäjän opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä.

Katso opastusmerkit

Lisäkilvet

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamiseksi.

Varoitusmerkkien, etuajo-oikeus- ja väistämismerkkien sekä kielto- ja rajoitusmerkkien lisäkilven pohja on keltainen, reunus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta. Muun merkin lisäkilven pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvion ja tekstin värit ovat samat kuin päämerkissä.

Katso lisäkilvet